Abschlußspielstand 3. Saison

   Abschlußspielstand 3. Saison

   [TABLE='width: 100%']
   [TR]
   [TD='class: alt1, align: center'][TABLE='width: 100%']
   [TR]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center'][/TD]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center'][/TD]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center'][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center'][/TD]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center'][/TD]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center'][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center']jutta
   mit 35 Highscores[/TD]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center']Bill
   mit 15 Highscores[/TD]
   [TD='class: alt2, width: 33%, align: center']Henry
   mit 9 Highscores[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]


   [TABLE='width: 100%']
   [TR]
   [TH='class: tcat, width: 50%, bgcolor: #2C2CFF, colspan: 1, align: left'] König der Spielhalle [/TH]
   [TH='class: tcat, width: 50%, bgcolor: #2C2CFF, colspan: 1, align: left']Platz #1 der Rangliste[/TH]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt2, width: 50%, align: center'][/TD]
   [TD='class: alt2, width: 50%, align: center'][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt2, width: 50%, align: center']jutta
   hat 75x das
   beste Ergebnis aller Zeiten geschafft[/TD]
   [TD='class: alt2, width: 50%, align: center']jutta
   mit 395 Punkten[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]

   die neuesten Champions [TABLE='width: 100%, align: center']
   [TR]
   [TD='width: 100%'][TABLE='width: 100%']
   [TR]
   [TD='class: alt1, width: 80%, align: left']jutta ist der neue Connection Champion[/TD]
   [TD='class: alt1, width: 20%, align: right']heute[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt1, width: 80%, align: left']Bill ist der neue Monster Sandwich Champion[/TD]
   [TD='class: alt1, width: 20%, align: right']heute[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt1, width: 80%, align: left']Bill ist der neue Bobulous Champion[/TD]
   [TD='class: alt1, width: 20%, align: right']heute[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt1, width: 80%, align: left']Bill ist der neue Base Jumping Champion[/TD]
   [TD='class: alt1, width: 20%, align: right']heute[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt1, width: 80%, align: left']jutta ist der neue Kung Fu Madzong Champion[/TD]
   [TD='class: alt1, width: 20%, align: right']29.03.2012[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
   [/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]

   das neueste Spielergebnis [TABLE='width: 100%, align: center']
   [TR]
   [TD='width: 100%'][TABLE='width: 100%']
   [TR]
   [TD='align: left']jutta schaffte 16710 Punkte im Spiel Connection
   [/TD]
   [TD='align: right']spiele Connection[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]
   [/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]

   [/TD]
   [TD='class: alt1, align: right']
   [/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]


   [TABLE='width: 100%']
   [TR]
   [TD='class: alt1, align: center']1[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']jutta[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']1,13[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']395[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt1, align: center']2[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']Bill[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']1,18[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']167[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt1, align: center']3[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']Henry[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']1,31[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']126[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt1, align: center']4[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']Rickel[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']1,00[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']10[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD='class: alt1, align: center']5[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']noLImIth[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']1,00[/TD]
   [TD='class: alt1, align: center']10[/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]